Om Affiliate

AFFILIATE PROGRAM

Från 30%

Bli en av våra affiliates, låt alla veta om oss och tjäna från 30% av varje försäljning!

Hur fungerar det

Ofta e-handlare och företag som säljer och kan erbjuda tjänster där köpet genomförs online. I detta fall Make BY ZTiRL AB via sin site ztirl.se

Den överenskommelse och de villkor som gäller mellan annonsören och dess affiliates. Berör sådant som till exempel spårningstid, trafikvillkor och provision.

Affiliates är de som äger webbplatser, hemsidor, bloggar eller konton i sociala medier. En affiliate kan givetvis ha flera webbplatser eller kanaler där en eller flera annonsörer och deras produkter eller tjänster marknadsförs.

Den plattform där annonsörer och affiliates möts. Affiliatenätverket håller koll på och spårar trafiken och de försäljningar som sker hos annonsörerna, för att sedan registrera och betala ut provision till rätt affiliates. Ztirl.se har en integrerad plattform med val av automatiserad utbetalning via sitt PayPal-konto, men är inget krav utan manuella utbetalningar kan också ske.

  • Sale – Ofta en procentsats av ordervärdet för köpet som har förmedlats. Kan också vara en fast summa när det t.ex. handlar om försäljning av prenumerationer eller abonnemang. Kan också kallas CPO – Cost per Order.
  • Lead – Ersättning för t.ex. genomförd intresseanmälan, anslutande till nyhetsbrev eller liknande. Kallas CPA – Cost per Action och är oftast en fast summa per konvertering.
  • Klick – Ersättning för skickad besökare – klick. Vanligare förr men förekommer även idag. Kallas CPC – Cost per Click.
  • Visning – Ersättning för visningar av annonser. Oftast mäts det per tusen visningar och kallas CPM – Cost per Mille

Affiliatemarknadsföring bygger helt på prestationer och på resultat, det handlar mycket om förtroende och relationer mellan annonsörer och affiliates. Möjligheterna för annonsörer att kontrollerat och stegvis öka sin försäljning med hjälp av affiliates gör det hela både effektivt och lönsamt. Affiliates kan lika så få ökade intäkter från deras olika intressen och offentliga kanaler.